"Zorg,Passie en Aandacht"


Voor zeer dringende pijnklachten die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten, kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts op onderstaand telefoonnummer:

0900-112 3 112 (voor deze telefoondienst worden kosten in rekening gebracht)

Onder spoed wordt verstaan:

- nabloedingen

- ongevallen met tandletsel

- pijnklachten die niet met pijnstilling is te onderdrukken;

In alle overige gevallen wordt u verzocht het antwoordapparaat af te luisteren.

Het kan zijn dat de dienstdoende tandarts van u verwacht dat u de behandelingen direct afrekent